Żelazna żaba z Mazur

Żelazna żaba to ludowa nazwa żółwia błotnego, jedynego żółwia występującego na terenie Polski. Film pokaże gdzie i jak żyją żółwie na Mazurach, jakie wyzwania stawia przed nimi współczesność i jak pomagamy im przetrwać.

mgr Grzegorz Górecki,
mgr Anna Zaborowska,
dr Korneliusz Kurek
Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji KUMAK

Strona Wydziału Biologii UW:
https://www.biol.uw.edu.pl/

Wydział Biologii UW na Facebooku:
https://www.facebook.com/Wydzial.Biologii.UW

Noc Biologów na Uniwersytecie Warszawskim na Facebooku:
https://www.facebook.com/nocbiologowuw

Kontakt w sprawie publikowanych materiałów:
wydzialbiologiiuw@gmail.com