Wystąpienie Ministra SZ RP Zbigniewa Raua na II konferencji ministerialnej Koalicji dla Sahelu

Spotkanie ministerialne zostało zorganizowane przez sekretariat Koalicji na rzecz Sahelu w formie wideokonferencji. Minister Rau wygłosił przemówienie, w którym podkreślił wsparcie Polski dla Koalicji i jej wysiłków na rzecz budowy stabilnego i bezpiecznego regionu Sahelu.