Wizyta w Warszawie szefa dyplomacji Macedonii Północnej Bujara Osmani

Macedoński minister spraw zagranicznych Bujar Osmani podczas wizyty w Warszawie spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rauem. Najważniejszymi tematami rozmów ministrów były: kwestie dwustronne, w tym współpraca handlowa i inwestycyjna oraz polskie wsparcie dla integracji Macedonii Północnej z UE. Ministrowie omówili również zagadnienia dotyczące współpracy w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

Więcej na stronie MSZ:

video: Gabriel Piętka / MSZ