Wielość w jedności? Kilka słów o bioróżnorodności

Wykład wprowadzający do tematyki bioróżnorodności.
dr Mateusz Wilk
Instytut Biologii Środowiskowej
Wydział Biologii UW

Strona Wydziału Biologii UW:
https://www.biol.uw.edu.pl/

Wydział Biologii UW na Facebooku:
https://www.facebook.com/Wydzial.Biologii.UW

Noc Biologów na Uniwersytecie Warszawskim na Facebooku:
https://www.facebook.com/nocbiologowuw

Kontakt w sprawie publikowanych materiałów:
wydzialbiologiiuw@gmail.com