Technik hotelarstwa – opis zawodu

  • Post category:Aktualności

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego (recepcja, służba piętrowa, gastronomia, usługi komplementarne), ponadto zbieranie danych, gromadzenie informacji, kreowanie rozwoju i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich na potrzeby prowadzonych zadań przez organy administracji samorządowej oraz branżowych organizacji i stowarzyszeń.

Zadania zawodowe

  • fachowa i kompleksowa obsługa gościa hotelowego posługując się technikami pracy na stanowiskach w różnych rodzajach i kategoriach bazy hotelowej
  • organizowanie pracy w zakładzie hotelarskim
  • organizowanie usług gastronomicznych oraz prawidłowe obsługiwanie konsumenta
  • organizowanie i obsługiwanie kongresów, targów, zjazdów i innych imprez
  • organizowanie usług turystycznych i rekreacyjnych
  • wyposażanie i urządzanie wnętrza różnych jednostek hotelowych i gastronomicznych
  • współpracowanie z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich
  • prowadzenie korespondencji i obsługiwanie nowoczesnego sprzętu biurowego

Dodaj komentarz