#tatryodręki – Traszki

  • Post category:Aktualności

Przełom maja i czerwca to dla tatrzańskich traszek początek okresu godowego, kiedy dobierają się w pary i wykształca się wyraźny dymorfizm płciowy i szata godowa samców.
Na terenie TPN stwierdzono trzy gatunki tych płazów: traszka zwyczajna, która najrzadziej występuje, traszka górska oraz karpacka, które możemy obserwować na filmie podczas zachowań godowych. Polegają one na tym, że samiec wykonuje w obecności samicy taniec, zmierzający do podjęcia i umieszczenia w kloace spermatoforu przez samicę. Podczas toków wprawia on swój ogon w wibracje, raz po raz uderzając się nim po bokach ciała. Samica po podjęciu spermatoforu jeszcze tej samej nocy podejmuje kopulację z innymi samcami, by zwiększyć różnorodność genetyczną swoich dzieci.
Treść i ujęcia: Marcin Matysek z Zespołu Badań i Monitoringu TPN
Film zrealizował Zespół Aktywnej Edukacji TPN