#tatryodręki – Schroniska w Dolinie Rohackiej

Dziś przypominamy historię kilku schronisk, które zostały zbudowane w Dolinie Rohackiej. Schronisk wprawdzie już nie ma, ale zachował się sporych rozmiarów budynek, który od 50 lat pełni rolę bufetu. Więcej opowie Tomasz Zając.
Film zrealizował Zespół Aktywnej Edukacji TPN.
Zdjęcia archiwalne ze zbiorów TPN oraz ze zbiorów prywatnych Jana Gaspara i Janusza Konieczniaka. Dziękujemy za udostępnienie.