#tatryodręki – Pierwiosnek łyszczak

Pierwiosnek łyszczak to nie tylko efektownie wyglądająca roślina. Posiada ona także szereg przystosowań do niekorzystnych (z pozoru) warunków. Tomek Zając przedstawi Wam dzisiaj pierwiosnka łyszczaka z perspektywy swojej największej pasji – wspinacza.

Film zrealizował Zespół Aktywnej Edukacji TPN