#tatryodręki – Kocioł eworsyjny

  • Post category:Aktualności

Dolina Białego kryje wiele osobliwości. W potoku, tuż poniżej szlaku zobaczyć możemy kotły eworsyjne. Jak powstają, opowie Tomasz Zając.
Film zrealizował Zespół Aktywnej Edukacji TPN.