#tatryodręki – Buk zwyczajny

  • Post category:Aktualności

Buk zwyczajny to obok jodły i świerka najliczniej występujące drzewo w Tatrach. Niegdyś było ich jeszcze więcej, ale jego wysokie walory użytkowe (materiał do hut) sprawiły, że utracił większość siedlisk. Dziś w ramach przebudowy drzewostanów jest sadzony tam, skąd został wycięty.
Więcej opowie Tomasz Zając.
Film zrealizował Zespół Aktywnej Edukacji TPN.