Światowy Dzień Wody 2021

Z okazji Światowego Dnia Wody przygotowaliśmy filmikowe spotkanie w Panem doktorem Grzegorzem Wałkiem z Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku Uniwesytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który opowiedział o badaniach (wspólnie z Politechniką Świętokrzyską) związanych m.in. z racjonalnym wykorzystaniem wody na terenie Miasto Kielce
.