Stałość i zmienność [01]: O poczuciu więzi z krajem przodków

Mało nas, dużo nas… O poczuciu więzi z krajem przodków – pierwszy z cyklu panel ekspertów pod tytułem Nie wchodzi się dwa razy do tej samej Olzy. Stałość i zmienność.

Rozmowa odbyła się 24 marca 2021 r. jako transmisja online. Paneliści wyjaśniają, co jest istotą identyfikacji narodowej. Mówią też o wartości oznaczania narodowości w organizowanych powszechnych spisach ludności. Poruszają temat dwujęzyczności mniejszości narodowych, co daje szansę wyzbycia się uprzedzeń i stereotypów.

Moderatorem panel był Tomasz Wolff, Redaktor Naczelny „Głosu”, jednego z dwóch dzienników dla Polaków ukazujących się w Republice Czeskiej.

Paneliści:
Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
Pedagog i profesor nauk humanistycznych. Jest kierownikiem Katedry Edukacji Międzykulturowej i Elementarnej na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku (jego rektor w latach 2005–2012). Pełni funkcję Przewodniczącego Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej KNP PAN. Autor publikacji z zakresu edukacji wielo- i międzykulturowej. Inicjator i organizator cyklicznych konferencji z zakresu edukacji międzykulturowej.

Prof. dr hab. Tadeusz Siwek
Jest Polakiem z Zaolzia i obywatelem Republiki Czeskiej. Z wykształcenia jest geografem. Studia ukończył w Bratysławie. Doktorat i habilitację uzyskał w Pradze. Jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ostrawskiego (prorektor tej uczelni w latach 2001-2004). W pracy naukowej zajmuje się m.in. sprawami narodowościowymi, problematyką tożsamości narodowej i regionalnej oraz kwestią granic etnicznych.

Organizatorem paneli jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, Ambasada RP w Pradze oraz Konsulat Generalny RP w Ostrawie.