Spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej i Japonii

W ramach polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej 7 maja w Warszawie spotkali się szefowie dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej i Japonii. Gospodarzem spotkania był minister Zbigniew Rau. Spotkanie w formacie V4+Japonia odbyło się w drugim dniu wizyty ministra spraw zagranicznych Japonii w Polsce. W czasie dyskusji ministrowie omówili szereg kwestii globalnych i regionalnych; odnieśli się m.in. do relacji UE-Japonia, perspektyw współpracy V4 z Japonią, relacji ze Stanami Zjednoczonymi oraz sytuacji bezpieczeństwa w Europie i Azji.

Więcej na: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/spotkanie-ministrow-spraw-zagranicznych-panstw-grupy-wyszehradzkiej-i-japonii


video: Gabriel Piętka / MSZ