ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

  • Post category:Aktualności

Spot promujący Roztocze wykonany w ramach projektu „ Poznanie i popularyzacja różnorodności biologicznej Roztocza – regionu pogranicza przyrodniczo-kulturowego” współfinansowanego ze środków pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.