Różnorodność biologiczna dla biochemika – wyprawa w gąszcz struktur metabolitów roślinnych

  • Post category:Aktualności

Różnorodność świata żywego to także zróżnicowanie chemiczne organizmów. Wiele substancji występuje powszechnie, ale zdarzają się rzadkie związki chemiczne, których występowanie jest ograniczone do osobników jednego lub kilku spokrewnionych gatunków. Różnorodność organizmów może wpływać na zwiększenie ich złożoności chemicznej, na przykład w wyniku „koewolucyjnego wyścigu zbrojeń” między roślinami a roślinożercami. Tak więc chemotaksonomia czy ekologia biochemiczna to dziedziny, u podstaw których leży różnorodność biologiczna.

dr hab. Anna Szakiel, prof. ucz.
Zakład Biochemii Roślin,
Wydział Biologii UW

Strona Wydziału Biologii UW:
https://www.biol.uw.edu.pl/

Wydział Biologii UW na Facebooku:
https://www.facebook.com/Wydzial.Biologii.UW

Noc Biologów na Uniwersytecie Warszawskim na Facebooku:
https://www.facebook.com/nocbiologowuw

Kontakt w sprawie publikowanych materiałów:
wydzialbiologiiuw@gmail.com