Rośliny do zadań specjalnych – metalofity

  • Post category:Aktualności

Czy na świecie istnieją organizmy zdolne do życia na terenach silnie skażonych? Jak to możliwe, że na terenach zanieczyszczonych toksycznymi metalami ciężkimi zamiast pustyni widzimy piękne łąki? Jak te rośliny przystosowały się do wzrostu i rozwoju w takich warunkach? Podczas wykładu przedstawione zostaną rośliny do zadań specjalnych – metalofity oraz ich przystosowanie do życia na terenach skażonych metalami ciężkimi.

mgr Karolina Bodzon,
mgr Zuzanna Tarnawska
Zakład Ekotoksykologii,
Wydział Biologii UW

Strona Wydziału Biologii UW:
https://www.biol.uw.edu.pl/

Wydział Biologii UW na Facebooku:
https://www.facebook.com/Wydzial.Biologii.UW

Noc Biologów na Uniwersytecie Warszawskim na Facebooku:
https://www.facebook.com/nocbiologowuw

Kontakt w sprawie publikowanych materiałów:
wydzialbiologiiuw@gmail.com