Rola roślin w pochłanianiu zanieczyszczeń, fitoremediacja powietrza w pomieszczeniach – Beata Bakera

Ludzie przekonani o swym bezpieczeństwie wewnątrz pomieszczeń często narażają się na znacznie groźniejsze zanieczyszczenia niż te z zewnątrz. O poziomie zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach decydują: występujące w nich źródła zanieczyszczeń, rodzaje substancji w nich występujące i ich stężenie, czynności w nich zachodzące, jak również środowisko zewnętrzne. Jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń warunkuje zdrowie oraz dobre samopoczucie człowieka, zanieczyszczone powietrze może prowadzić do wielorakich problemów zdrowotnych. Odpowiedzią jest fitoremediacja, metoda polegająca na usuwaniu bądź detoksyfikacji szkodliwych dla człowieka i środowiska zanieczyszczeń nieorganicznych, organicznych i pyłów zawieszonych przy użyciu roślin.

Strona Wydziału Biologii UW:
https://www.biol.uw.edu.pl/

Wydział Biologii UW na Facebooku:
https://www.facebook.com/Wydzial.Biologii.UW

Dzień Fascynującego Świata Roślin:
https://www.facebook.com/FascynujacySwiatRoslin

Noc Biologów na Uniwersytecie Warszawskim na Facebooku:
https://www.facebook.com/nocbiologowuw

Kontakt w sprawie publikowanych materiałów:
wydzialbiologiiuw@gmail.com