Rójka mrówek

  • Post category:Aktualności

Mrówki roją się w ciepłych miesiącach roku. Na ten czas wyrastają im skrzydła. Mniejsze są samce, które za wszelką cenę usiłują zapłodnić większe od nich samice, W ciepłe sierpniowe popołudnia najczęściej roją się podziemnice zwyczajne Lasius flavus.
Samice mogą zostać zapłodnione przez kilku samców, czasem nawet innego gatunku.
Skrzydła mrówkom wyrastają z ważnego powodu. Mogą się dzięki nim spotkać owady z wielu różnych rodzin, co zwiększa pulę genów i zapobiega chowowi wsobnemu. Samce po wykonaniu zadania umrą. Samice wylądują, stracą skrzydła i będą zakładać nowe kolonie, ewentualnie wrócą do poprzedniej by wydawać na świat następne pokolenia pokolenia.