Prywatne życie ssaków w RPN

  • Post category:Aktualności

Dzik – lasotwórczy gatunek, dający często dobry start dla młodego pokolenia lasu. Buchtując, odsłania dno lasu umożliwiając rozsiewanie się zarówno gatunkom drzewiastym jak i roślinności zielnej.
Coraz większe obszarowo i terytorialnie uprawy kukurydzy są jedną z głównych przyczyn eksplozji populacji dzika, co ma swoje niezbyt korzystne konsekwencje (szkody w uprawach rolnych).
Na szczęście, parkowe dziki mając pod dostatkiem pożywienia w lasach (m.in. pędraków) – rzadko i nielicznie wychodzą poza granice Parku.