Prosto z lasu |10 2021|

Do najbardziej uciążliwych szkodników glebowych , zagrażających uprawom leśnym w całym
kraju, należą pędraki chrabąszcza majowego i chrabąszcza kasztanowca. Ich larwy są największe i
najbardziej żarłoczne. W maju na terenach zagrożonych prowadzi się badania zapędraczenia gleb
oraz monitoring pojawiania się owadów dorosłych i ich zwalczanie.