Pakiet: Pracownik biura podróży + Rozpoznawanie autentyczności polskich znaków pieniężnych

389.00 

Opis

PAKIET KURSÓW ZAWIERA

Tytuł szkolenia: Pracownik biura podróży (warsztaty elearning)

Zapisz się na szkolenie i rozpocznij naukę już TERAZ!

Opis: Podstawowym celem szkolenia jest dostarczenie jego uczestnikom niezbędnej wiedzy, wymogów stawianych pracownikom biur podróży, zasad funkcjonowanie biur podróży w Polsce, aktualnych regulacji prawnych, zasad profesjonalnej obsługi klienta, wybranych systemów rezerwacji, wybranych dokumentów upoważniających do podróżowania oraz zasad bezpieczeństwa w trakcie podróżowania.

Typ szkolenia: E-learning na platformie 

Jak zapisać się na szkolenie?

Należy dodać szkolenie do koszyka i złożyć zamówienie. W odpowiedzi zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia na adres email. Po opłaceniu należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia ( login, hasło).

Kiedy rozpoczyna się szkolenie?

Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. roboczych od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie.

Czas trwania: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 24 – godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.jakubfrankiewicz.pl przez okres 14 dni od dnia wysłania dostępów do szkolenia.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne ze wzorem MEN §18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych wysyłane pocztą.

Program szkolenia: 1. Działalność biur podróży w Polsce
 • Najważniejsze pojęcia i zasady stosowane w usługach turystycznych,
 • Przydatne informacje na temat rynku turystyki w Polsce i na świecie,
 • Kodeks Dobrej Praktyki Zarządzania w organizacjach turystycznych,
 • Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych w Polsce.
2. Regulacje prawne dotyczące turystyki w Polsce i UE 3. Wybrane dokumenty umożliwiające podróżowanie
 • Nowy dowód osobisty,
 • Stary dowód osobisty,
 • Paszport i jego zabezpieczenia,
 • Paszport dyplomatyczny,
 • Paszport służbowy MSZ,
 • Genewski Dokument Podróży,
 • Polski dokument podróży dla cudzoziemców,
 • Mały Ruch Graniczny,
 • Karta Pobytu i Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu.
4. Pracownik biura podróży – przygotowanie do pracy
 • Pracownik Biura Podróży – wymagania zawodowe,
 • Mowa ciała w praktyce,
 • Zasady autoprezentacji,
 • Sytuacje konfliktowe,
 • Stres w pracy.
5. Zasady obsługi klienta w biurze podróży
 • Sprzedawca – role i zadania,
 • Bariery w komunikacji,
 • Rodzaje klientów,
 • Wybrane profile klientów biur podróży,
 • Zasady argumentacji w ofercie handlowej,
 • Polacy w podróży,
 • Najważniejsze informacje na temat ofert biur podróży,
 • Przydatne narzędzia w codziennej pracy w biurze podróży,
 • Usługi turystyczne a prawa konsumenta,
 • Zasady reklamacji w biurze podróży,
 • Tabela frankfurcka,
 • Rejestr klauzul niedozwolonych w turystyce,
 • Prawa pasażerów – Najczęściej zadawane pytania.
6. Wybrane systemy rezerwacji
 • Kod linii lotniczych IATA,
 • Kod lotniska IATA,
 • Unijna czarna lista linii lotniczych,
 • MerlinX – Wybrane funkcje systemu,
 • TOM – wybrane funkcje systemu.
7. Niebezpieczeństwa i zagrożenia dla podróżnych
 • Obowiązkowe szczepienia dla podróżnych,
 • Ubezpieczenia turystyczne.
8. Ćwiczenia i testy sprawdzające Grupa docelowa:
 • Przyszli pracownicy biur podróży,
 • Obecni pracownicy biur podróży,
 • Przyszli agenci turystyczni,
 • Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą,
 • Studenci.
Poziom zaawansowania: podstawowy / średniozawansowany Szkolenie zawiera min.:
 • Lekcje wyjaśniające najważniejsze zagadnienia,
 • Prezentacje multimedialne,
 • Materiały multimedialne,
 • Słowniki,
 • Plansze edukacyjne,
 • Zadania warsztatowe.
Warunki zaliczenia:
 • Dokładne zapoznanie się z wszystkimi materiałami w szkoleniu,
 • Uzyskanie pełnej aktywności czasowej w szkoleniu wynoszącej min. 24 h,
 • Pozytywne zaliczenie zadań warsztatowych

Tytuł szkolenia: Rozpoznawanie autentyczności polskich znaków pieniężnych

Typ szkolenia: E-learning, ćwiczenia praktyczne na platformie

Opis: Zdobycie, powtórzenie lub pogłębienie wiedzy na temat możliwości rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych. Poznanie metod zabezpieczenia waluty polskiej oraz aktualnych regulacji prawnych w zakresie obrotu środkami płatniczymi.

Jak zapisać się na szkolenie? Dodać szkolenie do koszyka i złożyć zamówienie. W odpowiedzi zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia na adres email. Po opłaceniu należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia ( login, hasło).

Kiedy rozpoczyna się szkolenie?
aktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.jakubfrankiewicz.pl przez okres 14 dni od dnia wysłania dostępów do szkolenia.

Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie.

Aktywność czasowa: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 8 godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo  ukończenia szkolenia zgodne ze wzorem MEN §18  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia:

1.Słownik pojęć. Historia pieniędzy. Metody zabezpieczenia pieniędzy.
2.Zniszczone i fałszywe pieniądze.
a) kronika fałszerstw pieniędzy
b) wymiana zużytych i zniszczonych pieniędzy
c) zasady postępowania z pieniędzmi wycofanymi z obiegu
d) zasady wykorzystania monet i banknotów w reklamach
3. Polskie banknoty i monety oraz sposoby ich zabezpieczania.
a) banknoty od nominału 10 zł do 500 zł
b) zmodernizowane zabezpieczenia banknotów
4. Materiały multimedialne zabezpieczeń banknotów.
5. Przepisy prawne w zakresie środków płatniczych.
6. Egzamin sprawdzający wiedzę Uczestników.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

 • osób pracujących na stanowiskach kasjera w sieciach handlowych lub punkach kasowych,
 • osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,
 • osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.

Poziom zaawansowania: podstawowy/średniozaawansowany

Warunki zaliczenia:

 •  uzyskanie pełnej aktywności czasowej zgodnie z ofertą,
 •  zaliczenie testów praktycznych na min.80%

Korzyści:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych niezbędnych do wykonywania czynności potrzebnych na stanowisku kasjera,
 • zdobycie wiedzy praktycznej dotyczącej cech znaków pieniężnych oraz stosowania zabezpieczeń,
 • umiejętność rozpoznawania autentyczności polskich banknotów i monet

Zdobądź umiejętność rozpoznawania autentyczności polskich środków pieniężnych!

KORZYŚCI Z ZAKUPU PAKIETU

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pakiet: Pracownik biura podróży + Rozpoznawanie autentyczności polskich znaków pieniężnych”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *