Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

189.00 

(54 opinie klienta)

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • szkolenie dostosowanie do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2018 r.
 • szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników instytucji obowiązanej,
 • możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
 • szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
 • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
 • możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
 • możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,
 • forma szkolenia jest zgodna z aktualnymi przepisami prawnymi.

Zapisz się na szkolenie już dziś!

Opis

SZKOLENIE ZAWODOWE – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Typ szkolenia: E-learning

Szkolenie składa się z:

 • prezentacji praktycznych w j.polskim,
 • plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),
 • grafik/zdjęć/tabel/wykresów,
 • przykładów praktycznych,
 • porad/wskazówek/interpretacji,
 • aktualnych aktów prawnych z załącznikami,
 • przykładowych wzorów dokumentów,
 • plansz edukacyjnych,
 • ćwiczeń warsztatowych,
 • testów praktycznych.

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych m.in.

 • instytucjach finansowych i kredytowych;
 • bankach,
 • spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
 • firmach inwestycyjnych,
 • przedsiębiorcach prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność factoringową, działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży komisowej lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • agentach rozliczeniowych,
 • krajowych instytucjach płatniczych,
 • biurach usług płatniczych,
 • notariuszach,
 • fundacjach,
 • stowarzyszeniach,
 • kantorach wymiany walut.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych.

Jak zapisać się na szkolenie?
Dodać szkolenie do koszyka i złożyć zamówienie. W odpowiedzi zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia na adres email oraz faktura proforma. Po opłaceniu należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia ( login, hasło) oraz fakturę.

Kiedy rozpoczyna się szkolenie?
Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.

Czas trwania: 12 h zegarowych (czyli 16 h lekcyjnych)

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej brudnepieniedze.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN (Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.). Dokument posiada adnotację, że program szkolenia jest dostosowany do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01.03.2018 r.

Wystawiany przez nas dokument wydawany jest konkretnej osobie, co oznacza, że w przypadku zmiany stanowiska pracy, firmy , jej nazwy lub struktury organizacyjnej świadectwo zachowuje ważność i nie trzeba ponownie przechodzić szkolenia.

Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 2. Terroryzm i metody jego finansowania,
 3. Polskie regulacje prawne w zakresie ?przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu? na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych,
 4. Symptomy i etapy prania pieniędzy:
  • Raje podatkowe,
  • Karuzele podatkowe,
  • Listy sankcyjne,
 5. Nietypowe działania Klientów,
 6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa,
 7. Rola i zadania instytucji obowiązanych,
 8. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej,
 9. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych,
 10. Krajowa ocena ryzyka,
 11. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta,
 12. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji,
 13. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF,
 14. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego,
 15. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku,
 16. Kontrola instytucji obowiązanych,
 17. Kary pieniężne i sankcje administracyjne,
 18. Biblioteka AML,
 19. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np.

 • banków,
 • kantorów,
 • komisów
 • lombardów,
 • biur usług płatniczych,
 • fundacji,
 • stowarzyszeń,
 • notariuszy. 

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Warunki zaliczenia:

 • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
 • zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Korzyści:

 • szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi,
 • szkolenie jest zakończone serią ćwiczeń i quizów sprawdzających, które upoważniają do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wymaganego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 • dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu, właściciel instytucji obowiązanej może obniżyć koszty przeszkolenia swoich pracowników, a jednocześnie uniknąć kary za brak przeszkolenia.

Zapisz sie na obowiązkowe szkolenie już dziś!

Autorzy szkolenia: Trener współpracujący z BrudnePieniadze.pl

Informacje dodatkowe: na żądanie Uczestnika udostępniamy wzór świadectwa przed rozpoczęciem szkolenia.

100% GWARANCJI zdobycia kompleksowej wiedzy zawodowej

54 opinie dla Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

 1. Avatar

  Szymon

  Szybko i sprawnie. Dużo ciekawych informacji ale bez zbędnych elementów. Bardzo prosto wszystko wytłumaczone. Oceniam na 5

 2. Avatar

  Milena

  Bardzo fajne szkolenie wszystko prosto opisane moja ocena to 5.

 3. Avatar

  Michał

  Oceniam na 5

 4. Avatar

  Magda

  Moja ocena to 5. Szkolenie bardzo mi się podobało.

 5. Avatar

  Monika

  Szkolenie jasne i przejrzyste. Materiały dobrze przygotowane. Jedyny minus zaliczenia szkolenia to ustalony minimalny czas szkolenia, który według mojej opinii był zbyt wygórowany. Dla osób już wcześniej przeszkolonych spokojnie szkolenie można skończyć w szybszym czasie. Pozostałe kwestie bez żadnego zarzutu. Polecam

 6. Avatar

  Katarzyna

  Oceniam na 4/5

 7. Avatar

  Paweł

  Bardzo ciekawie przygotowane szkolenie. Dużo praktycznych przykładów. Polecam

 8. Avatar

  Olga

  Oceniam na 4

 9. Avatar

  Małgorzata

  Dziękuję za możliwość wzięcia udziału w szkoleniu zorganizowanym w bardzo ciekawej formie, zachęcającej do pogłębiania zdobytej wiedzy. Szkolenie oceniam na ?5?.

 10. Avatar

  Bożena

  Dziękuję za uczestnictwo w szkoleniu.
  Moja ocena: 5

 11. Avatar

  Mariola

  Forma szkolenia bardzo przystępna, interesująca, pouczająca i poruszająca ważne aspekty w pracy.
  Oceniam szkolenie na 5.

 12. Avatar

  Katarzyna

  Ciekawe informacje. Ocena 4

 13. Avatar

  Olga

  Oceniam na 5

 14. Avatar

  Dariusz

  Szkolenie jest na bardzo wysokim poziomie. Duża ilość cennych informacji.
  Przyznaję 5 pkt.

 15. Avatar

  Katrzyna

  Szkolenie odbieram jako bardzo przejrzyste oraz przydatne, oceniam na 4,5

 16. Avatar

  Anna

  Szkolenie bardzo interesujące zwłaszcza podane praktyczne prezentacje. Szkolenie oceniam wysoko również dlatego, iż najważniejsze kwestie zostały dodatkowo wyszczególnione tak w szkoleniu jak i w ćwiczeniach sprawdzających i quizie.

 17. Avatar

  Joanna

  Szkolenie jest interesujące i zawiera wiele przykładów.
  Ocena to 4/5.

 18. Avatar

  Maciej

  Szkolenie bardzo profesjonalne.

 19. Avatar

  Paulina

  Szkolenie oceniam na 5.

 20. Avatar

  Przemysław

  W szkoleniu zostały wykorzystane techniki tj. np. filmy, krzyżówki, dzięki którym treści zostały przekazane w sposób ciekawy i interesujący.

 21. Avatar

  Adrian

  Witam szkolenie bardzo pomocne ocena 4

 22. Avatar

  Agnieszka

  Kurs bardzo interesujący.Daję 5.

 23. Avatar

  Wanda

  kurs podobał mi się,
  punktacja 5

 24. Avatar

  Anna

  Moja ocena to 5

 25. Avatar

  Adrianna

  SZKOLENIE OCENIAM NA 5 PKT

 26. Avatar

  Sylwia

  Szkolenie profesjonalne, ciekawe i dobrze ułożone.
  5/5

 27. Avatar

  Elżbieta

  Szkolenie zawiera najważniejsze tematy szczegółowo opisane

 28. Avatar

  Karolina

  Szkolenie było bardzo interesujące i pouczające. Przekazane informację na pewno przydadzą się w pracy. Ocena 5

 29. Avatar

  Sławomir

  Odbyte szkolenie oceniam na ocenę 5 w skali od 0 do 5. Za szczególnie ciekawe i przekazujące wiedzę w przystępny sposób uważam części szkolenia poświęcone obowiązkom instytucji obowiązanych oraz dotyczące dokumentów tożsamości. Bardzo pomocne w procesie poznawania tematyki będącej przedmiotem szkolenia są testy wiedzy, które pozwalają sprawdzić wiedzę i przyswoić informacje przekazane podczas szkolenia.

 30. Avatar

  Magdalena

  Szkolenie w bardzo przystępny sposób wyjaśnia poruszaną problematykę.

 31. Avatar

  Dorota

  Fajne szkolenie tylko 12 godzin to za długo. Spokojnie do przerobienia w 7-8 godzin. Bardzo przystępna forma. 4/5

 32. Avatar

  Jan

  Szkolenie zawierało bardzo dużo treści do zapamiętania, lecz było dosyć przejżyste i merytoryczne. W skali punktacji od 0-5 oceniam szkolenie na 4,5 punkta. Dziękuję! Pozdrawiam!

 33. Avatar

  Barbara

  Szkolenie oceniam na 5

 34. Avatar

  Artur

  Szkolenie oceniam na 4

 35. Avatar

  Leszek

  Fajny kurs, fajna forma. Polecam
  4/5 pkt

 36. Avatar

  Marta

  Duży zakres materiałów, ciekawych i przydatnych. szkolenie jednak trochę za długie.

  Oceniam na 4

 37. Avatar

  Natalia

  Szkolenie bardzo ciekawie prowadzone, godne polecenia innym. Punktacja: 5

 38. Avatar

  Beata

  Bardzo ciekawe szkolenie, merytoryczne i wyczerpujące.

 39. Avatar

  Elżbieta

  Szkolenie oceniam na 5

 40. Avatar

  Barbara

  Szkolenie porusza wiele różnorodnych zagadnień, bardzo fajnie uzupełnia wiedzę i jest ciekawe. Przyznaję ocenę 5/5.

 41. Avatar

  Sylwia

  Szkolenie przygotowane profesjonalnie. Dużo cennych informacji, które są przedstawione bardzo przejrzyście. Przyznaję 5 punktów.

 42. Avatar

  Ewa

  Oceniam szkolenie na 5. Treść, nagrania oraz testy były dobrze zilustrowane i przedstawione.

 43. Avatar

  Justyna

  Dziękuję za szkolenie, było bardzo pomocne. Dowiedziałam się wielu ciekawych informacji.

  W skali od 0 do 5. Przyznaję solidną 4.

 44. Avatar

  Magdalena

  Bardzo dużo przydatnych informacji. Czytelne i łatwo się zapamiętuje.
  Przyznaję 5 punktów

 45. Avatar

  Wiesław

  SZKOLENIE BARDZO PROFESJONALNE, MOŻNA TO ROBIĆ KIEDY SIĘ MA CZAS , GODNE POLECENIA

 46. Avatar

  Monika

  Szkolenie bardzo pouczające , wystawiam 5 pkt.

 47. Avatar

  Monika

  Bardzo pozytywnie oceniam szkolenie, na 5! Maksymalna dawka wiedzy. Dziękuję!

 48. Avatar

  Mateusz

  Przyznaję 5 punktów. Podoba mi się, że są wzory dokumentów i formularzy.

 49. Avatar

  Marek

  Bardzo fajne szkolenie. Dużo przydatnej wiedzy. Pozdrawiam Punkty: 5

 50. Avatar

  Katarzyna

  Szkolenie oceniam na 5

 51. Avatar

  Wronika

  Szkolenie super!

 52. Avatar

  Grzegorz

  Szkolenie oceniam na 5

 53. Avatar

  Magdalena

  Szkolenie zawiera dużo merytorycznej wiedzy. Od strony wizualnej, niektóre odsłony niestety męczą. Kurs oceniam na 4. Dziękuję

 54. Avatar

  Małgorzata

  Bardzo dobre szkolenie , wymagające 100% zaangażowania , jednak nie powodujące stresu . Forma e-learningu sprawia , że szkolenie jest przyjemnością , a nie przykrym obowiązkiem. Oceniam szkolenie na 5 z dużym plusem.

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

four + 6 =

Zobacz wszystkie serwisy firmy Nowoczesna Edukacja Jakub Frankiewicz: | JakubFrankiewicz.eu |Portfolio Nowoczesna Edukacja | WooCommerce dla Zawodowców | KursWiedzy.pl | LexPortal.eu | AnimatorCzasu.pl | BrudnePieniadze.pl |Akademia Nowoczesna Edukacja | Generator koszulek | TuDodam.pl - Bezpłatny serwis ogłoszeniowy | ZyskowneLokaty.pl | TuZagraj.pl | TuOdpoczne.pl - Szkolenia turystyczne |