Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

189.00 

Oceniony 4.76 na 5 na podstawie 54 ocen klientów
(54 opinie klienta)

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • szkolenie dostosowanie do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2018 r.
 • szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników instytucji obowiązanej,
 • możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
 • szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
 • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
 • możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
 • możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,
 • forma szkolenia jest zgodna z aktualnymi przepisami prawnymi.

Zapisz się na szkolenie już dziś!

Opis

SZKOLENIE ZAWODOWE – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Typ szkolenia: E-learning

Szkolenie składa się z:

 • prezentacji praktycznych w j.polskim,
 • plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),
 • grafik/zdjęć/tabel/wykresów,
 • przykładów praktycznych,
 • porad/wskazówek/interpretacji,
 • aktualnych aktów prawnych z załącznikami,
 • przykładowych wzorów dokumentów,
 • plansz edukacyjnych,
 • ćwiczeń warsztatowych,
 • testów praktycznych.

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych m.in.

 • instytucjach finansowych i kredytowych;
 • bankach,
 • spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
 • firmach inwestycyjnych,
 • przedsiębiorcach prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność factoringową, działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży komisowej lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • agentach rozliczeniowych,
 • krajowych instytucjach płatniczych,
 • biurach usług płatniczych,
 • notariuszach,
 • fundacjach,
 • stowarzyszeniach,
 • kantorach wymiany walut.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych.

Jak zapisać się na szkolenie?
Dodać szkolenie do koszyka i złożyć zamówienie. W odpowiedzi zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia na adres email oraz faktura proforma. Po opłaceniu należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia ( login, hasło) oraz fakturę.

Kiedy rozpoczyna się szkolenie?
Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.

Czas trwania: 12 h zegarowych (czyli 16 h lekcyjnych)

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej brudnepieniedze.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN (Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.). Dokument posiada adnotację, że program szkolenia jest dostosowany do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01.03.2018 r.

Wystawiany przez nas dokument wydawany jest konkretnej osobie, co oznacza, że w przypadku zmiany stanowiska pracy, firmy , jej nazwy lub struktury organizacyjnej świadectwo zachowuje ważność i nie trzeba ponownie przechodzić szkolenia.

Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 2. Terroryzm i metody jego finansowania,
 3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych,
 4. Symptomy i etapy prania pieniędzy:
  • Raje podatkowe,
  • Karuzele podatkowe,
  • Listy sankcyjne,
 5. Nietypowe działania Klientów,
 6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa,
 7. Rola i zadania instytucji obowiązanych,
 8. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej,
 9. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych,
 10. Krajowa ocena ryzyka,
 11. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta,
 12. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji,
 13. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF,
 14. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego,
 15. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku,
 16. Kontrola instytucji obowiązanych,
 17. Kary pieniężne i sankcje administracyjne,
 18. Biblioteka AML,
 19. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np.

 • banków,
 • kantorów,
 • komisów
 • lombardów,
 • biur usług płatniczych,
 • fundacji,
 • stowarzyszeń,
 • notariuszy. 

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Warunki zaliczenia:

 • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
 • zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Korzyści:

 • szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi,
 • szkolenie jest zakończone serią ćwiczeń i quizów sprawdzających, które upoważniają do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wymaganego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 • dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu, właściciel instytucji obowiązanej może obniżyć koszty przeszkolenia swoich pracowników, a jednocześnie uniknąć kary za brak przeszkolenia.

Zapisz sie na obowiązkowe szkolenie już dziś!

Autorzy szkolenia: Trener współpracujący z BrudnePieniadze.pl

Informacje dodatkowe: na żądanie Uczestnika udostępniamy wzór świadectwa przed rozpoczęciem szkolenia.

100% GWARANCJI zdobycia kompleksowej wiedzy zawodowej

54 opinie dla Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

 1. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Szymon

  Szybko i sprawnie. Dużo ciekawych informacji ale bez zbędnych elementów. Bardzo prosto wszystko wytłumaczone. Oceniam na 5

 2. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Milena

  Bardzo fajne szkolenie wszystko prosto opisane moja ocena to 5.

 3. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Michał

  Oceniam na 5

 4. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Magda

  Moja ocena to 5. Szkolenie bardzo mi się podobało.

 5. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Monika

  Szkolenie jasne i przejrzyste. Materiały dobrze przygotowane. Jedyny minus zaliczenia szkolenia to ustalony minimalny czas szkolenia, który według mojej opinii był zbyt wygórowany. Dla osób już wcześniej przeszkolonych spokojnie szkolenie można skończyć w szybszym czasie. Pozostałe kwestie bez żadnego zarzutu. Polecam

 6. Avatar
  Oceniony 4 na 5.

  Katarzyna

  Oceniam na 4/5

 7. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Paweł

  Bardzo ciekawie przygotowane szkolenie. Dużo praktycznych przykładów. Polecam

 8. Avatar
  Oceniony 4 na 5.

  Olga

  Oceniam na 4

 9. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Małgorzata

  Dziękuję za możliwość wzięcia udziału w szkoleniu zorganizowanym w bardzo ciekawej formie, zachęcającej do pogłębiania zdobytej wiedzy. Szkolenie oceniam na “5”.

 10. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Bożena

  Dziękuję za uczestnictwo w szkoleniu.
  Moja ocena: 5

 11. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Mariola

  Forma szkolenia bardzo przystępna, interesująca, pouczająca i poruszająca ważne aspekty w pracy.
  Oceniam szkolenie na 5.

 12. Avatar
  Oceniony 4 na 5.

  Katarzyna

  Ciekawe informacje. Ocena 4

 13. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Olga

  Oceniam na 5

 14. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Dariusz

  Szkolenie jest na bardzo wysokim poziomie. Duża ilość cennych informacji.
  Przyznaję 5 pkt.

 15. Avatar
  Oceniony 4 na 5.

  Katrzyna

  Szkolenie odbieram jako bardzo przejrzyste oraz przydatne, oceniam na 4,5

 16. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Anna

  Szkolenie bardzo interesujące zwłaszcza podane praktyczne prezentacje. Szkolenie oceniam wysoko również dlatego, iż najważniejsze kwestie zostały dodatkowo wyszczególnione tak w szkoleniu jak i w ćwiczeniach sprawdzających i quizie.

 17. Avatar
  Oceniony 4 na 5.

  Joanna

  Szkolenie jest interesujące i zawiera wiele przykładów.
  Ocena to 4/5.

 18. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Maciej

  Szkolenie bardzo profesjonalne.

 19. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Paulina

  Szkolenie oceniam na 5.

 20. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Przemysław

  W szkoleniu zostały wykorzystane techniki tj. np. filmy, krzyżówki, dzięki którym treści zostały przekazane w sposób ciekawy i interesujący.

 21. Avatar
  Oceniony 4 na 5.

  Adrian

  Witam szkolenie bardzo pomocne ocena 4

 22. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Agnieszka

  Kurs bardzo interesujący.Daję 5.

 23. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Wanda

  kurs podobał mi się,
  punktacja 5

 24. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Anna

  Moja ocena to 5

 25. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Adrianna

  SZKOLENIE OCENIAM NA 5 PKT

 26. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Sylwia

  Szkolenie profesjonalne, ciekawe i dobrze ułożone.
  5/5

 27. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Elżbieta

  Szkolenie zawiera najważniejsze tematy szczegółowo opisane

 28. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Karolina

  Szkolenie było bardzo interesujące i pouczające. Przekazane informację na pewno przydadzą się w pracy. Ocena 5

 29. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Sławomir

  Odbyte szkolenie oceniam na ocenę 5 w skali od 0 do 5. Za szczególnie ciekawe i przekazujące wiedzę w przystępny sposób uważam części szkolenia poświęcone obowiązkom instytucji obowiązanych oraz dotyczące dokumentów tożsamości. Bardzo pomocne w procesie poznawania tematyki będącej przedmiotem szkolenia są testy wiedzy, które pozwalają sprawdzić wiedzę i przyswoić informacje przekazane podczas szkolenia.

 30. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Magdalena

  Szkolenie w bardzo przystępny sposób wyjaśnia poruszaną problematykę.

 31. Avatar
  Oceniony 4 na 5.

  Dorota

  Fajne szkolenie tylko 12 godzin to za długo. Spokojnie do przerobienia w 7-8 godzin. Bardzo przystępna forma. 4/5

 32. Avatar
  Oceniony 4 na 5.

  Jan

  Szkolenie zawierało bardzo dużo treści do zapamiętania, lecz było dosyć przejżyste i merytoryczne. W skali punktacji od 0-5 oceniam szkolenie na 4,5 punkta. Dziękuję! Pozdrawiam!

 33. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Barbara

  Szkolenie oceniam na 5

 34. Avatar
  Oceniony 4 na 5.

  Artur

  Szkolenie oceniam na 4

 35. Avatar
  Oceniony 4 na 5.

  Leszek

  Fajny kurs, fajna forma. Polecam
  4/5 pkt

 36. Avatar
  Oceniony 4 na 5.

  Marta

  Duży zakres materiałów, ciekawych i przydatnych. szkolenie jednak trochę za długie.

  Oceniam na 4

 37. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Natalia

  Szkolenie bardzo ciekawie prowadzone, godne polecenia innym. Punktacja: 5

 38. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Beata

  Bardzo ciekawe szkolenie, merytoryczne i wyczerpujące.

 39. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Elżbieta

  Szkolenie oceniam na 5

 40. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Barbara

  Szkolenie porusza wiele różnorodnych zagadnień, bardzo fajnie uzupełnia wiedzę i jest ciekawe. Przyznaję ocenę 5/5.

 41. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Sylwia

  Szkolenie przygotowane profesjonalnie. Dużo cennych informacji, które są przedstawione bardzo przejrzyście. Przyznaję 5 punktów.

 42. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Ewa

  Oceniam szkolenie na 5. Treść, nagrania oraz testy były dobrze zilustrowane i przedstawione.

 43. Avatar
  Oceniony 4 na 5.

  Justyna

  Dziękuję za szkolenie, było bardzo pomocne. Dowiedziałam się wielu ciekawych informacji.

  W skali od 0 do 5. Przyznaję solidną 4.

 44. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Magdalena

  Bardzo dużo przydatnych informacji. Czytelne i łatwo się zapamiętuje.
  Przyznaję 5 punktów

 45. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Wiesław

  SZKOLENIE BARDZO PROFESJONALNE, MOŻNA TO ROBIĆ KIEDY SIĘ MA CZAS , GODNE POLECENIA

 46. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Monika

  Szkolenie bardzo pouczające , wystawiam 5 pkt.

 47. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Monika

  Bardzo pozytywnie oceniam szkolenie, na 5! Maksymalna dawka wiedzy. Dziękuję!

 48. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Mateusz

  Przyznaję 5 punktów. Podoba mi się, że są wzory dokumentów i formularzy.

 49. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Marek

  Bardzo fajne szkolenie. Dużo przydatnej wiedzy. Pozdrawiam Punkty: 5

 50. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Katarzyna

  Szkolenie oceniam na 5

 51. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Wronika

  Szkolenie super!

 52. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Grzegorz

  Szkolenie oceniam na 5

 53. Avatar
  Oceniony 4 na 5.

  Magdalena

  Szkolenie zawiera dużo merytorycznej wiedzy. Od strony wizualnej, niektóre odsłony niestety męczą. Kurs oceniam na 4. Dziękuję

 54. Avatar
  Oceniony 5 na 5.

  Małgorzata

  Bardzo dobre szkolenie , wymagające 100% zaangażowania , jednak nie powodujące stresu . Forma e-learningu sprawia , że szkolenie jest przyjemnością , a nie przykrym obowiązkiem. Oceniam szkolenie na 5 z dużym plusem.

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

19 − eighteen =

Zobacz wszystkie serwisy firmy Nowoczesna Edukacja Jakub Frankiewicz: | JakubFrankiewicz.eu |Portfolio Nowoczesna Edukacja | WooCommerce dla Zawodowców | KursWiedzy.pl | LexPortal.eu | AnimatorCzasu.pl | BrudnePieniadze.pl |Akademia Nowoczesna Edukacja | Generator koszulek | TuDodam.pl - Bezpłatny serwis ogłoszeniowy | ZyskowneLokaty.pl | TuZagraj.pl | TuOdpoczne.pl - Szkolenia turystyczne |