Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

(80 opinii klienta)

229.00 

 • Program szkolenia zgodny z wymogami ustawy z 2018 r. 
 • Szczegółowe omówienie aktualnych procedur oraz zmian obowiązujących od 2022 r.
 • Przykładowe wzory dokumentów,
 • Ponad 120 pytań i odpowiedzi na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy,
 • 21 dni dostępu do materiałów szkoleniowych,
 • Rozbudowany program szkolenia,
 • Szybka wysyłka świadectwa potwierdzającego ukończenie szkolenia.

Opis

SZKOLENIE ZAWODOWE – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Typ szkolenia: E-learning

Szkolenie składa się z:

 • prezentacji praktycznych w j.polskim,
 • plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),
 • grafik/zdjęć/tabel/wykresów,
 • przykładów praktycznych,
 • porad/wskazówek/interpretacji,
 • aktualnych aktów prawnych z załącznikami,
 • przykładowych wzorów dokumentów,
 • plansz edukacyjnych,
 • ćwiczeń warsztatowych,
 • testów praktycznych.

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych m.in.

 • instytucjach finansowych i kredytowych;
 • bankach,
 • spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
 • firmach inwestycyjnych,
 • przedsiębiorcach prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność factoringową, działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży komisowej lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • agentach rozliczeniowych,
 • krajowych instytucjach płatniczych,
 • biurach usług płatniczych,
 • notariuszach,
 • fundacjach,
 • stowarzyszeniach,
 • kantorach wymiany walut.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych.

Jak zapisać się na szkolenie?
Dodać szkolenie do koszyka i złożyć zamówienie. W odpowiedzi zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia na adres email oraz faktura proforma. Po opłaceniu należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia ( login, hasło) oraz fakturę.

Kiedy rozpoczyna się szkolenie?
Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.

Czas trwania: 12 h zegarowych (czyli 16 h lekcyjnych)

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej brudnepieniedze.pl przez okres 21 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN (Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.). Dokument posiada adnotację, że program szkolenia jest dostosowany do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01.03.2018 r.

Wystawiany przez nas dokument wydawany jest konkretnej osobie, co oznacza, że w przypadku zmiany stanowiska pracy, firmy , jej nazwy lub struktury organizacyjnej świadectwo zachowuje ważność i nie trzeba ponownie przechodzić szkolenia.

Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 2. Terroryzm i metody jego finansowania,
 3. Polskie regulacje prawne w zakresie ?przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu? na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych,
 4. Symptomy i etapy prania pieniędzy:
  • Raje podatkowe,
  • Karuzele podatkowe,
  • Listy sankcyjne,
 5. Nietypowe działania Klientów,
 6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa,
 7. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych,
 8. Rola i zadania instytucji obowiązanych,
 9. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej,
 10. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych,
 11. Krajowa ocena ryzyka,
 12. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta,
 13. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji,
 14. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF,
 15. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego,
 16. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku,
 17. Kontrola instytucji obowiązanych,
 18. Kary pieniężne i sankcje administracyjne,
 19. Biblioteka AML,
 20. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np.

 • banków,
 • kantorów,
 • komisów
 • lombardów,
 • biur usług płatniczych,
 • fundacji,
 • stowarzyszeń,
 • notariuszy. 

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Warunki zaliczenia:

 • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
 • zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Korzyści:

 • szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi,
 • szkolenie jest zakończone serią ćwiczeń i quizów sprawdzających, które upoważniają do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wymaganego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 • dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu, właściciel instytucji obowiązanej może obniżyć koszty przeszkolenia swoich pracowników, a jednocześnie uniknąć kary za brak przeszkolenia.

Zapisz sie na obowiązkowe szkolenie już dziś!

Autorzy szkolenia: Trener współpracujący z BrudnePieniadze.pl

Informacje dodatkowe: na żądanie Uczestnika udostępniamy wzór świadectwa przed rozpoczęciem szkolenia.

100% GWARANCJI zdobycia kompleksowej wiedzy zawodowej

80 opinii dla Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

 1. Szymon

  Szybko i sprawnie. Dużo ciekawych informacji ale bez zbędnych elementów. Bardzo prosto wszystko wytłumaczone. Oceniam na 5

 2. Milena

  Bardzo fajne szkolenie wszystko prosto opisane moja ocena to 5.

 3. Michał

  Oceniam na 5

 4. Magda

  Moja ocena to 5. Szkolenie bardzo mi się podobało.

 5. Monika

  Szkolenie jasne i przejrzyste. Materiały dobrze przygotowane. Jedyny minus zaliczenia szkolenia to ustalony minimalny czas szkolenia, który według mojej opinii był zbyt wygórowany. Dla osób już wcześniej przeszkolonych spokojnie szkolenie można skończyć w szybszym czasie. Pozostałe kwestie bez żadnego zarzutu. Polecam

 6. Katarzyna

  Oceniam na 4/5

 7. Paweł

  Bardzo ciekawie przygotowane szkolenie. Dużo praktycznych przykładów. Polecam

 8. Olga

  Oceniam na 4

 9. Małgorzata

  Dziękuję za możliwość wzięcia udziału w szkoleniu zorganizowanym w bardzo ciekawej formie, zachęcającej do pogłębiania zdobytej wiedzy. Szkolenie oceniam na ?5?.

 10. Bożena

  Dziękuję za uczestnictwo w szkoleniu.
  Moja ocena: 5

 11. Mariola

  Forma szkolenia bardzo przystępna, interesująca, pouczająca i poruszająca ważne aspekty w pracy.
  Oceniam szkolenie na 5.

 12. Katarzyna

  Ciekawe informacje. Ocena 4

 13. Olga

  Oceniam na 5

 14. Dariusz

  Szkolenie jest na bardzo wysokim poziomie. Duża ilość cennych informacji.
  Przyznaję 5 pkt.

 15. Katrzyna

  Szkolenie odbieram jako bardzo przejrzyste oraz przydatne, oceniam na 4,5

 16. Anna

  Szkolenie bardzo interesujące zwłaszcza podane praktyczne prezentacje. Szkolenie oceniam wysoko również dlatego, iż najważniejsze kwestie zostały dodatkowo wyszczególnione tak w szkoleniu jak i w ćwiczeniach sprawdzających i quizie.

 17. Joanna

  Szkolenie jest interesujące i zawiera wiele przykładów.
  Ocena to 4/5.

 18. Maciej

  Szkolenie bardzo profesjonalne.

 19. Paulina

  Szkolenie oceniam na 5.

 20. Przemysław

  W szkoleniu zostały wykorzystane techniki tj. np. filmy, krzyżówki, dzięki którym treści zostały przekazane w sposób ciekawy i interesujący.

 21. Adrian

  Witam szkolenie bardzo pomocne ocena 4

 22. Agnieszka

  Kurs bardzo interesujący.Daję 5.

 23. Wanda

  kurs podobał mi się,
  punktacja 5

 24. Anna

  Moja ocena to 5

 25. Adrianna

  SZKOLENIE OCENIAM NA 5 PKT

 26. Sylwia

  Szkolenie profesjonalne, ciekawe i dobrze ułożone.
  5/5

 27. Elżbieta

  Szkolenie zawiera najważniejsze tematy szczegółowo opisane

 28. Karolina

  Szkolenie było bardzo interesujące i pouczające. Przekazane informację na pewno przydadzą się w pracy. Ocena 5

 29. Sławomir

  Odbyte szkolenie oceniam na ocenę 5 w skali od 0 do 5. Za szczególnie ciekawe i przekazujące wiedzę w przystępny sposób uważam części szkolenia poświęcone obowiązkom instytucji obowiązanych oraz dotyczące dokumentów tożsamości. Bardzo pomocne w procesie poznawania tematyki będącej przedmiotem szkolenia są testy wiedzy, które pozwalają sprawdzić wiedzę i przyswoić informacje przekazane podczas szkolenia.

 30. Magdalena

  Szkolenie w bardzo przystępny sposób wyjaśnia poruszaną problematykę.

 31. Dorota

  Fajne szkolenie tylko 12 godzin to za długo. Spokojnie do przerobienia w 7-8 godzin. Bardzo przystępna forma. 4/5

 32. Jan

  Szkolenie zawierało bardzo dużo treści do zapamiętania, lecz było dosyć przejżyste i merytoryczne. W skali punktacji od 0-5 oceniam szkolenie na 4,5 punkta. Dziękuję! Pozdrawiam!

 33. Barbara

  Szkolenie oceniam na 5

 34. Artur

  Szkolenie oceniam na 4

 35. Leszek

  Fajny kurs, fajna forma. Polecam
  4/5 pkt

 36. Marta

  Duży zakres materiałów, ciekawych i przydatnych. szkolenie jednak trochę za długie.

  Oceniam na 4

 37. Natalia

  Szkolenie bardzo ciekawie prowadzone, godne polecenia innym. Punktacja: 5

 38. Beata

  Bardzo ciekawe szkolenie, merytoryczne i wyczerpujące.

 39. Elżbieta

  Szkolenie oceniam na 5

 40. Barbara

  Szkolenie porusza wiele różnorodnych zagadnień, bardzo fajnie uzupełnia wiedzę i jest ciekawe. Przyznaję ocenę 5/5.

 41. Sylwia

  Szkolenie przygotowane profesjonalnie. Dużo cennych informacji, które są przedstawione bardzo przejrzyście. Przyznaję 5 punktów.

 42. Ewa

  Oceniam szkolenie na 5. Treść, nagrania oraz testy były dobrze zilustrowane i przedstawione.

 43. Justyna

  Dziękuję za szkolenie, było bardzo pomocne. Dowiedziałam się wielu ciekawych informacji.

  W skali od 0 do 5. Przyznaję solidną 4.

 44. Magdalena

  Bardzo dużo przydatnych informacji. Czytelne i łatwo się zapamiętuje.
  Przyznaję 5 punktów

 45. Wiesław

  SZKOLENIE BARDZO PROFESJONALNE, MOŻNA TO ROBIĆ KIEDY SIĘ MA CZAS , GODNE POLECENIA

 46. Monika

  Szkolenie bardzo pouczające , wystawiam 5 pkt.

 47. Monika

  Bardzo pozytywnie oceniam szkolenie, na 5! Maksymalna dawka wiedzy. Dziękuję!

 48. Mateusz

  Przyznaję 5 punktów. Podoba mi się, że są wzory dokumentów i formularzy.

 49. Marek

  Bardzo fajne szkolenie. Dużo przydatnej wiedzy. Pozdrawiam Punkty: 5

 50. Katarzyna

  Szkolenie oceniam na 5

 51. Wronika

  Szkolenie super!

 52. Grzegorz

  Szkolenie oceniam na 5

 53. Magdalena

  Szkolenie zawiera dużo merytorycznej wiedzy. Od strony wizualnej, niektóre odsłony niestety męczą. Kurs oceniam na 4. Dziękuję

 54. Małgorzata

  Bardzo dobre szkolenie , wymagające 100% zaangażowania , jednak nie powodujące stresu . Forma e-learningu sprawia , że szkolenie jest przyjemnością , a nie przykrym obowiązkiem. Oceniam szkolenie na 5 z dużym plusem.

 55. Łukasz

  Szkolenie bardzo mi się podobało i dowiedziałem się wielu ciekawych informacji

 56. Mart

  przyznaję 5 punktów, szkolenie oceniam bardzo dobrze,

 57. Joanna

  Dzięki szkoleniu zdobyłam nową wiedzę, zakres szkolenia był dostosowany do moich oczekiwań. Szkolenie oceniam na 5/5.

 58. Daria

  Szkolenie profesjonalne, ogrom wiedzy prezentowany w przystępny sposób. Polecam

 59. Tomasz

  szkolenie ok. 5 pkt

 60. Anna

  Państwa kurs oceniam bardzo pozytywnie, dużo informacji, ciekawe zdania. Na pewno jeszcze do niego wrócę w tym tygodniu, żeby odświeżyć sobie informacje.

 61. Marta

  Szkolenie ok, ocena 4

 62. Natalia

  Bardzo przydatne, dużo ciekawych informacji i merytoryczne sposoby rozwiązywania sytuacji problemowych.

 63. Ewelina

  Szanowni Państwo.

  Szkolenie było bardzo bogate jeśli chodzi o wiedzę.

  Technicznie się trochę polubiłam, przypadkowo coś ominęłam. Później do tego wracałam,ale mimo wszystko jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Ode mnie duża 5

 64. Zbigniew

  Szkolenie bardzo dobre. Punkty 5

 65. Paulina

  Super szkolenie, łatwe w obsłude.

 66. Tomasz

  Super

 67. Mateusz

  Świetne szkolenie, bogata baza aktów prawnych, jasne i przejrzyste przedstawienie tematu we właściwej merytorycznie kolejności.

 68. Eugeniusz

  SZKOLENIE BARDZO OWOCNE. INFORMACJE BARDZO PRZYDATNE. PODOBA MI SIĘ SPOSÓB TESTOWANIA.

 69. Anna

  Szkolenie było merytoryczne i uzyskałam po nim szereg ważnych informacji przydatnych w pracy. Oceniam na 5 .

  Dziekuję

 70. Mirosław

  Szkolenie bardzo przydatne, pozwoliło mi ugruntować swoją wiedzę na temat przeciwdziałania brudnych pieniędzy. Niesamowita ilość materiału do zapoznania się, mnóstwo przydatnych informacji, przykładów i wzorów dokumentów.

 71. Agnieszka

  Bardzo polecam Kurs jestem bardzo zadowolona ze zdobytej wiedzy w danej dziedzinie:)

  Oceniam na 5

 72. Michał

  Oceniam na 5

 73. Paulina

  Oceniam na 5

 74. Ewelina

  Szkolenie przygotowane bardzo dobrze pod kontem merytorycznym. Dużo ciekawych artykułów.
  Zbyt długi czas na zaliczeni szkolenia.

 75. Katarzyna

  Oceniam na 5

 76. Karolina

  Szkolenie zawiera dużo przydatnych informacji.

  Opinia 4

 77. Jacek

  Szkolenie podejmuje temat AML całościowo, z dużą bazą materiałów dodatkowych

 78. Katarzyna

  Dziękuje za szkolenie. Można było się z niego bardzo dużo nauczyć i dowiedzieć.
  szkolenie oceniam na 5.

 79. Tomasz

  Moja ocena to 5

 80. Anna

  Szkolenie wymagające, ale po zakończeniu każdy doceni powagę poruszonych zagadnień. Lektura obowiązkowa dla przedsiębiorców, urzędników i sympatyków AML i tematów obocznych. Nie mam doświadczeń w odbywaniu szkoleń w systemie e-learningu, ale to interesujące. 5 punktów.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *