Prezentacja oryginałów traktatu ryskiego oraz umów sojuszniczych z Francją i Rumunią

Podczas prezentacji oryginałów umów międzynarodowych, która odbyła się 12 marca w siedzibie MSZ przy ul. Krywulta 2, upubliczniono oryginał traktatu ryskiego z 18 marca 1921 r., którego podpisanie kończyło wojnę polsko-bolszewicką. Udostępniono także oryginał umowy sojuszniczej zawartej przez II RP z Rumunią (3 marca 1921) oraz dokumenty ratyfikacyjne (z podpisem marszałka Józefa Piłsudskiego) układu sojuszniczego z Francją (19 lutego 1921 r.). Gospodarzami wydarzenia byli wiceminister Marcin Przydacz i dyrektor Biura Archiwum i Zarządzania Informacją MSZ Piotr Długołęcki.


video: Gabriel Piętka / MSZ