Podsumowanie edukacyjnej akcji Ocal żabkę

  • Post category:Aktualności

Roztoczański Park Narodowy zorganizował edukacyjną akcję „Ocal żabkę”, której celem była ochrona migrujących do zbiorników wodnych płazów. Akcja była prowadzona wzdłuż dwóch odcinków dróg przebiegających przez Park: na trasie Obrocz – Kosobudy oraz Zwierzyniec – Sochy.