PKL bezpieczny adres – przeglądy techniczne i ćwiczenia na Kasprowym Wierchu

  • Post category:Aktualności

Polskie Koleje Linowe od początku działalności stawiają na bezpieczeństwo. Dotyczy to zarówno osób odwiedzających ośrodki, podróżujących wagonami i krzesełkami kolei linowych oraz pracowników PKL. Dlatego spółka w swoich ośrodkach przeprowadza codzienną kontrolę, podczas której sprawdzane są główne systemy zabezpieczeń, w tym systemy hamulcowe, elektroniczne i mechaniczne. Oprócz codziennych przeglądów technicznych kolei i urządzeń PKL dodatkowo dwa razy w roku – zarówno po sezonie letnim, jak i zimowym – przeprowadza prace serwisowe i konserwacyjne, które związane są z czasowym przestojem funkcjonowania kolei.
Zgodnie z planem przestój techniczny w ośrodkach PKL, poza pracami serwisowymi, przeglądami kolei i urządzeń technicznych, został wykorzystany na przeprowadzenie ćwiczeń realizowanych wspólnie przez PKL, TOPR, GOPR i straż pożarną. Ćwiczenia te są powtarzane od wielu lat, co wpisuje się w zarządzanie kryzysowe zarówno PKL, jak i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludzi.

Koleje linowe wyposażone są w elektroniczne oraz mechaniczne systemy zapewniające bezpieczeństwo. Przy właściwej i profesjonalnej eksploatacji kolei, zapewnianiu codziennych oraz okresowych przeglądów technicznych prowadzonych przez wykwalifikowaną załogę podroż koleją linową jest bezpiecznym środkiem transportu a ośrodki turystyczne i koleje linowe PKL oceniane jako bezpieczny adres.

Pomimo posiadanych zabezpieczeń technicznych, PKL – zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, wynikającymi również z norm producentów kolei jak i zaleceń Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) oraz jako dodatkowy element dbania o bezpieczeństwo pasażerów – prowadzi przygotowania i ćwiczenia wraz z TOPR, GOPR i strażą pożarną w ramach szkoleniowych prób ewakuacji pasażerów.