Pierwsza rocznica utworzenia Trójkąta Lubelskiego

28 lipca 2020 r. w Lublinie, Ministrowie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Litewskiej oraz Ukrainy podpisali deklarację powołującą do życia Trójkąt Lubelski. Rolą Trójkąta Lubelskiego jest przyczynianie się do wzmocnienia głosu jego uczestników w obronie wspólnych wartości i wypracowywanie wspólnego stanowiska wobec wyzwań w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego, zwłaszcza w świetle trwających konfliktów oraz istniejących napięć w regionie, przyczyniając się tym samym do stabilizacji w Europie.