Panorama z Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego

  • Post category:Aktualności

Dzisiaj panoramę z Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego, miejsca dostępnego dla nielicznych – dla taterników i turystów z przewodnikami wysokogórskimi, przedstawi Tomasz Zając. Zobaczcie, bo warto!

Film zrealizował Zespół Aktywnej Edukacji TPN.