Międzynarodowy znaczek z okazji 30. rocznicy utworzenia Grupy Wyszehradzkiej

W poniedziałek, 15 lutego 2021 r., do obiegu trafił znaczek pocztowy emisji „30. rocznica utworzenia Grupy Wyszehradzkiej”. Jest to wspólne wydawnictwo Poczty Polskiej oraz Poczt Czech, Słowacji oraz Węgier. Walor trafia w ręce klientów oraz filatelistów w czasie Prezydencji naszego kraju w Grupie Wyszehradzkiej (V4), którą Polska objęła w lipcu 2020 roku.

Więcej informacji:


video: Gabriel Piętka / MSZ