MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ GEOMORFOLOGII – PREZENTACJA – RZEŹBA GEOPARKU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

W ramach Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii organizowanego przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich w terminie 1-7 marca 2021 r. przygotowaliśmy prezencję ,,Geopark Świętokrzyski – rzeźba i jej znaczenie dla geoturystyki’’ opracowną przez zespół autorów w składzie:
🔘 mgr Michał Poros (Stowarzyszenie Geopark Świętokrzyski )
🔘 dr hab. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia (Instytut Geografii i Nauk o Środowisku UJK w Kielcach)
🔘 dr hab. Jan Urban (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie).