Międzynarodowy Dzień upamiętniający ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub przekonania

  • Post category:Aktualności

22 sierpnia to Międzynarodowy Dzień upamiętniający ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub przekonania.
Ustanowiony został jednogłośnie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2019 z inicjatywy Polski. Odtąd dzień ten przypomina całej społeczności międzynarodowej o problemie prześladowań ze względu na religię lub przekonania, której doświadcza wiele osób na całym świecie.
Zobacz, co o dniu tym mówią osoby, które na co dzień walczą o prawo każdego człowieka do wolności religii lub przekonań.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/dyplomacja