Leśny Bank Genów. Kapsuła czasu [FILM PRZYRODNICZY]

  • Post category:Aktualności

"Leśny Bank Genów. Kapsuła czasu" to kolejny film Leśnego Studia Filmowego opowiadający o miejscu niezywkłym – Leśnym Banku Genów w Kostrzycy. Miejscu, które skupia najcenniejsze gatunki nasion drzew, tak aby przetrwały one dla następnych pokoleń oraz pomagały w teraźniejszości w momentach nieurodzaju.

Już przed I Wojną Światową stwierdzono, że niektóre z drzew cechują się lepszymi cechami jakościowymi i przyrostowymi. Stanowiło to podstawę powstania nowej dziedziny wiedzy – genetyki leśnej. Zaczęto wybierać i chronić wyróżniające się drzewostany, traktując je jako źródło materiału siewnego.

Zobacz, jak wieloletnie obserwacje przyrody zaowocowały powstaniem skarbnicy, z której korzystamy dziś i będziemy korzystać w przyszłości!!!