Kiersztan i Markowska Akkermansia muciniphila probiotyk do zadań specjalnych

  • Post category:Aktualności

Wykład podsumowuje dotychczasową wiedzę na temat fizjologii licznie występującej w przewodzie pokarmowym bakterii Akkermansia muciniphila i jej wpływu na organizm człowieka. Ponadto przedstawia mechanizmy oddziaływania A. muciniphila na barierę jelitową, układ immunologiczny oraz metabolizm energetyczny gospodarza. Liczne badania nad rolą tej baterii w patogenezie i terapii wielu chorób zaowocowały zatwierdzeniem w 2021 r. A. muciniphila jako probiotyku nowej generacji ukierunkowanego na walkę z otyłością.

dr Anna Kiersztan, lic. Emilia Markowska, Instytut Biochemii, Zakład Regulacji Metabolizmu