Jasna strona fotosyntezy, czyli jak rośliny robią energię ze Słońca – mgr Małgorzata Krysiak

Faza jasna fotosyntezy obejmuje przemianę energii słonecznej w chemiczną. Czy wiesz, jak to się dzieje? Czy taka energia może być magazynowana? Co się dzieje, gdy wytworzonej energii jest w roślinie za dużo? Na wykładzie z pogranicza biologii, chemii i fizyki poznasz odpowiedzi na te pytania oraz usłyszysz o sztuczkach, jakie stosują rośliny, aby dostosować fotosyntezę do zmiennych warunków środowiskowych.

Strona Wydziału Biologii UW:
https://www.biol.uw.edu.pl/

Wydział Biologii UW na Facebooku:
https://www.facebook.com/Wydzial.Biologii.UW

Noc Biologów na Uniwersytecie Warszawskim na Facebooku:
https://www.facebook.com/nocbiologowuw

Kontakt w sprawie publikowanych materiałów:
wydzialbiologiiuw@gmail.com