Jak pozyskiwać komórki od pacjentów? Hodowla pierwotnych mezechymalnych komórek macierzystych

  • Post category:Aktualności

Mezechymalne komórki macierzyste/stromalne są powszechnie wykorzystywane w badaniach i terapii. Mogą być izolowane od pacjentów z łatwo dostępnych źródeł, np. tkanki tłuszczowej czy sznura pępowinowego. Podczas warsztatów zostanie pokazana procedura izolacji właśnie tych komórek oraz zakładania tzw. hodowli pierwotnej.

mgr Agnieszka Kamińska,
mgr Agnieszka Kamińska,
mgr Klaudia Radoszkiewicz,
mgr inż Aleksandra Wędzińska,
mgr Paulina Rybkowska,
mgr inż. Magdalena Chodkowska,
mgr Monika Sypecka
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN

Strona Wydziału Biologii UW:
https://www.biol.uw.edu.pl/

Wydział Biologii UW na Facebooku:
https://www.facebook.com/Wydzial.Biologii.UW

Noc Biologów na Uniwersytecie Warszawskim na Facebooku:
https://www.facebook.com/nocbiologowuw

Kontakt w sprawie publikowanych materiałów:
wydzialbiologiiuw@gmail.com