Iluminacja Zamku w Bratysławie

Z okazji 30-lecia powstania Grupy Wyszehradzkiej, Słowacka Rada Narodowa włączyła się 15 lutego 2021 r. w świętowanie rocznicy powstania V4 poprzez wieczorną iluminację dominującego na Dunajem symbolu stolicy, Zamku Bratysławskiego.

Jej przewodniczący Boris Kollár w swoim oświadczeniu przypomniał, że podpisanie Deklaracji Wyszehradzkiej stało się fundamentem wielowymiarowej współpracy regionalnej opartej na ponadstandardowych relacjach sąsiedzkich między naszymi czterema państwami. Rada Narodowa Republiki Słowackiej regularnie włącza się w obchody ważnych dla Polski i regionu rocznic, jak np. podczas świętowania jubileuszu 40-lecia powstania Solidarności.

Oświetlony w barwach wyszehradzkich Zamek Bratysławski był bardzo dobrze widoczny po obu stronach miasta i budził zainteresowanie przechodniów.