Gleba – bogactwo życia

Gleba jest jednym z siedlisk o największej różnorodności biologicznej. W środowisku glebowym żyją nie tylko duże zwierzęta kręgowe, ale i liczne drobne bezkręgowce, obok nich zaś tysiące gatunków bakterii i setki gatunków grzybów. Wśród nich gromadzą się nasiona drzew, krzewów i roślin zielnych, czekające na dogodną okazję do kiełkowania.
Pod naszymi stopami tętni życie i choć często o tym zapominamy, to właśnie organizmy glebowe umożliwiają nam przetrwanie na Ziemi.

dr Dorota Panufnik – Mędrzycka,
mgr Aleksandra Naziębło
Zakład Ekotoksykologii, Wydział Biologii UW

Strona Wydziału Biologii UW:
https://www.biol.uw.edu.pl/

Wydział Biologii UW na Facebooku:
https://www.facebook.com/Wydzial.Biologii.UW

Noc Biologów na Uniwersytecie Warszawskim na Facebooku:
https://www.facebook.com/nocbiologowuw

Kontakt w sprawie publikowanych materiałów:
wydzialbiologiiuw@gmail.com