Ekosystem zawzięty, w symbiozie zamknięty. Ekstremofilne oblicze porostów

Organizmy ewoluując utrwaliły rozmaite cechy, żeby przetrwać w zmiennych warunkach środowiska. Niektóre grzyby, łącząc zawiłe ścieżki ekspresji genów z jednokomórkowymi autotrofami i w efekcie dzieląc z nimi metabolizm, dały początek unikalnej grupie organizmów znanych jako porosty. Z dwóch słabych komponentów powstał superorganizm, będący właściwie małym, choć bogatym i różnorodnym ekosystemem. Jakie kryje skarby?

Klaudia Staśkiewicz
Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne "Symbioza"

Strona Wydziału Biologii UW:
https://www.biol.uw.edu.pl/

Wydział Biologii UW na Facebooku:
https://www.facebook.com/Wydzial.Biologii.UW

Noc Biologów na Uniwersytecie Warszawskim na Facebooku:
https://www.facebook.com/nocbiologowuw

Kontakt w sprawie publikowanych materiałów:
wydzialbiologiiuw@gmail.com