Czy rośliny mają pamięć? – dr Rafał Archacki

Z uwagi na osiadły tryb życia, rośliny muszą nieustannie dostosowywać się do zmian temperatury, natężenia światła, okresów suszy, czy występowania pór roku. Mimo braku układu nerwowego, rośliny potrafią „zapamiętać” bodźce z jakimi miały styczność i dzięki temu przygotować się lepiej na ich ponowne pojawienie. Na wykładzie zostaną przedstawione przykłady występowania oraz podłoże genetyczne tego rodzaju pamięci.

Strona Wydziału Biologii UW:
https://www.biol.uw.edu.pl/

Wydział Biologii UW na Facebooku:
https://www.facebook.com/Wydzial.Biologii.UW

Noc Biologów na Uniwersytecie Warszawskim na Facebooku:
https://www.facebook.com/nocbiologowuw

Kontakt w sprawie publikowanych materiałów:
wydzialbiologiiuw@gmail.com