Czy przyroda wokół nas to tylko las? O różnorodności biologicznej ekosystemów nieleśnych

  • Post category:Aktualności

Myśląc o rodzimej przyrodzie i jej ochronie najczęściej mamy na myśli ochronę lasów. Nie powinniśmy jednak zapominać, że w naszym otoczeniu są także inne ekosystemy, charakteryzujące się bardzo dużym bogactwem gatunkowym zarówno flory jak i fauny.
Jedne z najbardziej różnorodnych biologicznie ekosystemów nieleśnych powstały dzięki działalności człowieka – są to tzw. ekosystemy półnaturalne. Należą do nich m.in. łąki, murawy i wrzosowiska. Zależne od tradycyjnego rolnictwa, ekosystemy te są dziś najszybciej zanikającymi ekosystemami Europy a ich ochrona wymaga naszego zaangażowania.

dr Iwona Dembicz
Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska,
Wydział Biologii UW

Strona Wydziału Biologii UW:
https://www.biol.uw.edu.pl/

Wydział Biologii UW na Facebooku:
https://www.facebook.com/Wydzial.Biologii.UW

Noc Biologów na Uniwersytecie Warszawskim na Facebooku:
https://www.facebook.com/nocbiologowuw

Kontakt w sprawie publikowanych materiałów:
wydzialbiologiiuw@gmail.com