„Czy ja tu sobie poradzę?” O roli barwników roślinnych w przystosowaniu do warunków życia.

  • Post category:Aktualności

Wykład poświęcony będzie barwnikom roślinnym, występującym zarówno u roślin wyższych, jak i u glonów. Omówiona zostanie budowa i właściwości barwników roślinnych oraz ich udział w aklimatyzacji bądź adaptacji do warunków środowiskowych.

dr Wioleta Wasilewska- Dębowska
Zakład Molekularnej Fizjologii Roślin,
Wydział Biologii UW

Strona Wydziału Biologii UW:
https://www.biol.uw.edu.pl/

Wydział Biologii UW na Facebooku:
https://www.facebook.com/Wydzial.Biologii.UW

Noc Biologów na Uniwersytecie Warszawskim na Facebooku:
https://www.facebook.com/nocbiologowuw

Kontakt w sprawie publikowanych materiałów:
wydzialbiologiiuw@gmail.com