Co robi młody wilk – gdy się zgubi?

Szukanie rodziców i rodzeństwa nierzadko trwa godzinami. Jest jednak skuteczna metoda ratująca skórę beztroskim maruderom.
Badania wilków i rysi w Roztoczańskim Parku Narodowym dofinansowane są ze środków funduszu leśnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych