Bioróżnorodność w kontekście martwego drewna

Czy drzewo upadające w lesie, którego nikt nie usłyszy, wydaje dźwięk? Dla większości ludzi jest to pytanie jedynie natury filozoficznej. Dla setek organizmów, które mieszkają w takich obumarłych drzewach odpowiedź na nie jest oczywista. Prawdopodobnie inną odpowiedź na to pytanie dostalibyśmy od profesjonalistów zawodowo zajmujących się gospodarką leśną. W debacie postaramy spojrzeć na temat martwego drewna w lasach z różnych perspektyw. Szczególnie istotne wydaje się to być w kontekscie strategii Unii Europejskiej na rzecz bioróżnorodności 2030 dążącej do ochrony lasów i obecnej w nich bioróżnorodności.

mgr Grzegorz Ostrowski,
mgr Igor Siedlecki, Szymon Ławicki, Marta Golańska, Agnieszka Adamska, Beniamin Abramczyk,
Marcin Mazurkiewicz
Koło Biologii Mikroorganizmów, Pan/i Arthropoda UW,
Koło Naukowe Botaniki UW
Wydział Biologii UW

Strona Wydziału Biologii UW:
https://www.biol.uw.edu.pl/

Wydział Biologii UW na Facebooku:
https://www.facebook.com/Wydzial.Biologii.UW

Noc Biologów na Uniwersytecie Warszawskim na Facebooku:
https://www.facebook.com/nocbiologowuw

Kontakt w sprawie publikowanych materiałów:
wydzialbiologiiuw@gmail.com