30 lat Grupy Wyszehradzkiej

Grupa Wyszehradzka (V4) jest nieformalną regionalną formą współpracy czterech państw Europy Środkowej – Czech, Polski, Słowacji i Węgier, które łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale przede wszystkim wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości. Z okazji 30. rocznicy V4, która zbiega się z polskim przewodnictwem w tym formacie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP przygotowało spot jubileuszowy nt. historii, współpracy politycznej oraz kontaktów międzyludzkich pomiędzy krajami V4.