2021.02.12 Podpisanie Porozumienia MSZ – Poczta Polska

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Poczta Polska podejmują wspólne działania na rzecz promowania polskiego dziedzictwa kulturowego. Współpraca w zakresie upowszechniania wiedzy o Polsce i polskim dziedzictwie kulturowym w świecie to główne założenia porozumienia zawartego pomiędzy obiema instytucjami.