巴尔拉迪娜 czy Balladyna?

W 2020 r. do akcji Narodowego Czytania włączyły się – po raz pierwszy na taką skalę – chińskie polonistyki. W projekcie Ambasady RP w Pekinie i Instytutu Polskiego w Pekinie wzięło udział niemal 200 chińskich studentów i lektorów języka polskiego z 14 uczelni z całego kraju. Wspólnie, chociaż na odległość, odczytali piękną polszczyzną fragmenty „Balladyny” Juliusza Słowackiego.